Hana a Petr Ulrychov – 13 HP


The title track from Hana and Petr Ulrychovi’s 1970 album 13HP is lyrically fairly slight, stretching to not much more than ten lines, some of these repeated. The gist of the piece is a kind of quirky folk song, revolving around a winter landscape, an almost obsolete car, and a view through the windows of a hall. The Czech lyric runs as follows:
Za teplým oknem vládne mráz a svítí jíní
má píseň vzpomíná když bloudí ztichlou síní
ze starých záclon spřádá lanoví lanoví lanoví
a příběh zašlých dnů vám nepoví nepoví nepoví 
Podivný příběh starých brzd a zašlých pístů
podivných aut co jezdí k určitému místu
kde není slyšet skřípot soukolí soukolí soukolí
a chladný dotyk hlíny nebolí nebolí nebolí 
Za teplým oknem vládne mráz a svítí jíní
má píseň vzpomíná když bloudí ztichlou síní…
via&more at Eastern Bloc Songs

Hana a Petr Ulrychov – 13 HP

No hay comentarios:

Publicar un comentario